144 týmů popsalo svět v roce 2045. Podlé jedné vize nás ovládne superinteligence TAI

Změní se svět do roku 2045 více, než mezi lety 1999 a 2022? • Podle soutěže World Building Contest velmi výrazně díky AI • 144 týmů předpovídalo, jak se bude měnit svět rok za rokem