Aktualizován harmonogram výzev z OPŽP 2014-2020 na rok 2023

Do harmonogramu OPŽP 2014-2020 byly nově zařazeny 165. výzva (specifický cíl 4.3), 166. výzva (specifický cíl 1.1) a 167. výzva (specifický cíl 1.2). Výzvy jsou do Harmonogramu výzev pro rok 2023 zařazeny dodatečně z důvodu potřeby dočerpání alokace OPŽP 2014-2020, které bude řešeno prostřednictvím uvedených výzev v oblasti půdoochranných technologií a... ...