Albatros Media: záchrana malých vydavatelů nemůže být jediným krokem

„Jsme přesvědčeni, že bez výrazné a rychlé státní pomoci reálně hrozí ukončení činnosti velkého množství knihkupců, včetně těch největších. Z tohoto důvodu podporujeme veškeré aktivity Svazu českých knihkupců,“ píše se v prohlášení největšího českého vydavatele Albatros Media, který zdůrazňuje, že v důsledku aktuálních epidemiologických opatření a uzavřených knihkupectví zásadně ohrožen.

V prohlášení Albatros Media se dále píše: „Naším motivem však jednoznačně není snaha o získání podpory pro své vlastní fungování. Albatros Media nežádá o podporu v rámci aktuálně připravovaného balíčku financí pro vybrané nakladatele ani o jinou specifickou státní pomoc, podporu nebo dotaci nad rámec plošných opatření, která jsou k dispozici pro všechny firmy v České republice.

Současná situace na nás doléhá stejně jako na všechny ostatní subjekty v oboru, i nám se ze dne na den zastavil přítok hotovosti. Albatros Media je však zodpovědnou a stabilní společností, která za současné kritické situace spoléhá na zásadní interní úsporná opatření a na vlastní provozní rezervy, a využije pouze běžných státních podpůrných nástrojů na plošnou pomoc všem firmám.

Navzdory vlastní složité situaci naopak od začátku krize podporujeme další subjekty. Knihkupcům jsme prodloužili splatnost faktur, po celou dobu výpadku tržeb garantujeme všem našim zaměstnancům příjem ve 100procentní výši. Autorům, překladatelům, grafikům a všem dalším spolupracovníkům také hradíme včas a spolehlivě veškeré jejich pohledávky.  

Považujeme nicméně za nutné, aby se k této pomoci a podpoře přidal co nejrychleji stát, protože není v silách Albatros Media celý trh zachránit. Podporujeme a vítáme proto veškeré dosavadní kroky ministerstva kultury směřující především k záchraně malých nakladatelů.

Kolaps knihkupců nebo ostatních článků knižního trhu, jako například dalších nakladatelů či tiskáren, ale připraví o zdroj příjmů tisíce nezávislých autorů, kreativců, autorů, překladatelů, grafiků, ilustrátorů, redaktorů, korektorů, technických redaktorů a všech dalších profesí spojených s vydáváním knih. Také dopady na vzdělanost, čtenářskou gramotnost a konkurenceschopnost obyvatel České republiky budou zásadní. Nadále jsme proto přesvědčeni, že záchrana malých vydavatelů nemůže být krokem jediným.“