Albrecht z Valdštejna – život, doba, výstava

Před necelými třemi týdny začala v Praze velká výstava věnovaná významné a rozporuplné postavě našich dějin. V zemi posedlé přesným vyjmenováváním titulů před i za jménem se sluší upřesnit, že onou postavou je hrabě Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, vévoda frýdlantský, meklenburský a zaháňský, generalissimus císařského vojska, admirál Oceánského a Baltského moře. Výstava rozhodně stojí za návštěvu, i když moje očekávání splnila jen napůl. Problém je zčásti v samotné expozici, zčásti právě v ...