Ani vydra, ani bobr. Vodu u pobřeží rybníka ovládli divocí koně. Spásáním rákosu pomáhají přírodě

Mělké vody u břehů rybníků a jezer patří v přírodě k místům s největší biologickou rozmanitostí. V krajině, kde nevhodně hospodaří člověk, však tato místa obvykle zarůstají hustými porosty orobince a rákosu, které většinu života v pobřežních zónách udusí. Podobný osud před lety potkal i rybník Jáma na okraji Hradce Králové. Změny k lepšímu se... ...