Attila, Bič boží. Vědci obrací jeho příběh, motivem drancování nebyla touha po zlatě, ale klimatické změny

Paleoklimatologický výzkum odhalil polehčující okolnosti pro invazi Hunů • Attilu nevedly k výbojům proti Římu osobní ambice, ale hrozba hladomoru • Tažení Hunů se odehrávalo v období nebývalého sucha