Blíží se uzávěrka přihlášek na 22. ROČNÍK KONFERENCE ODPADY A OBCE

TÉMATA KONFERENCE ODPADY A OBCE 6. a 7. září 2021, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové PONDĚLÍ 6. září 2021 12:00-13:00 PREZENCE 13:00-13:15 ZÁHÁJENÍ KONFERENCE 13:15-17:00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUSE - 1. BLOK Evropský pohled na plnění směrnic CEP a SUP v členských zemích EU a požadavky na komunální odpadový sektor pro... ...