Blue Morph – člověk motýl

Nanotechnologie mění naše pojetí života. Krásná modrá barva křídel motýla Blue Morph není způsobena pigmenty, ale strukturou. Obor zvaný nanofotonika zkoumá lamelární struktury šupin křídel. Motýl fascinoval celé generace vědců, a to právě díky jemnému optickému inženýrství, se kterým manipuluje s fotony. Jeho oslnivá křídla hrající všemi barvami duhy jsou dnes základem trhu, který se snaží napodobit jeho krásu – ale také poskytnout důkazy o padělcích peněz nebo kreditních karet. Skutečným překvapení je však objev, jak se u motýlů mění buňky během metamorfózy z housenky na motýla. Tyto změny nejsou postupné, buněčná proměna se děje v náhlých vlnách, které jsou přerušovány nehybností a tichem. Přitom osm pump, nebo-li „srdcí“, která stále pracují i v obdobích změn, udávají rytmus v pozadí. Během proměny se každá z plochých buněk křídla stane nanofotonickou strukturou černé bílkoviny, vedoucí ke hře barev. Nové technologie přispívají nejen k tomu, že neviditelné se stane viditelným, ale také mění náš vztah k „tichu“: neslyšitelného se totiž stává slyšitelným. Interaktivní instalace Blue Morph se skládá z nanofotografií povrchu motýla a zesílených zvuků proměny housenky v motýla. Člověk sedí uprostřed místnosti a je přímo s instalací propojen. Jako by se sám stal motýlem …