Budoucnost nanoelektroniky – tranzistory bez P-N přechodu

První tranzistor byl vyroben v roce 1947 a měl rozměr kolem 1cm. Nejmenší dnešní tranzistory jsou 30 nm dlouhé, ale pořád mají jedno společné – přechod mezi dvěmi částmi s různým typem vodivosti. Právě přechody mezi oblastmi s P a N typem vodivosti dovolují tranzistoru podle přivedeného napětí buďto signál propouštět anebo jej blokovat.