Bypass na Potočnici pomohl proti záplavám

Nejméně 12 domů v Písečné u Žamberka pravidelně ohrožovala velká voda a zvýšený stav Potočnice. Profil místního nevhodně napřímeného toku nebylo možné změnit, a tak ve spolupráci s hydrology vznikla dvě pravostranná odlehčovací koryta, která mají postupně se svažující profil s meandrující kynetou. V případě povodní slouží jako přírodní ,,bypass". Za... ...