Červená kniha - černé svědomí lidstva

Jen málokdo nezná Červenou knihu - seznam ohrožených druhů rostlin a živočichů naší planety. Červená kniha je černým svědomím lidstva, a přesto začíná pomalu ztrácet důležitost. Co k tomu vedlo?