Česká televize testuje automatický přepis řeči

Česká televize si je vědoma faktu, že podpora handicapovaných diváků je jedním z jejích významných úkolů. Snaží se proto využít převratný rozvoj informačních technologií ke zkvalitnění dosud užívaných metod a také k vytváření zcela nových služeb. Třeba automatického generování podtitulků z mluveného slova. Více na stránkách ČRo Digital