Česko zaspalo ve výstavbě obnovitelných zdrojů energie minimálně o 10 let

Ve využívá obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny patří Česko ve srovnání s ostatními zeměmi sedmadvacítky bohužel mezi ty nejhorší.

autor: Mikuláš Peksa, europoslanec

Za námi zůstává už jen pět unijních  států, kterým vévodí Maďarsko s pouhými 7,3 % využití obnovitelných zdrojů. Podíl OZE v Česku je pak jen 14 %. Těchto hodnot dosahovalo Německo už v roce 2007, tedy před 15ti lety. Od té doby toto číslo vzrostlo na téměř 50 %. Česko ve výstavbě obnovitelných „zaspalo” zaspalo minimálně 10 let a je to zároveň jeden z důvodů, proč máme jednu z nejvyšších cen elektřiny v Evropě.

Výstavba větrných elektráren začala v západní Evropě již na počátku 90. let zprovozněním první offshorové větrné elektrárny v Dánsku v roce 1991. Česko se svého prvního „větrníku” dočkalo až v roce 2022 a to s kapacitou pouze 3 MW. V té době již Dánsko i Německo stavěly větrné elektrárny s celkovým výkonem tisíckrát větším. Unijní průměr využívání OZE se v roce 2021 vyšplhal na 37 %, což bohužel rozhodně není díky přispění Česka. 

S výstavbou lokálních fotovoltaických panelů na střechách domů jsme díky masivní státní dotační podpoře „Zelená úsporám” začali poměrně brzy. V roce 2010 jsme dokonce měli druhý nejvyšší (po Německu) nově instalovaný výkon fotovoltaiky v Evropě. Kvůli ukončení tohoto programu se však výstavba fotovoltaiky v podstatě zastavila. Nyní program pokračuje v podobě „Nová zelená úsporám”, nicméně deset let usnutí na vavřínech jen tak z účtenek za elektřinu nezmizí. 

Dalo by se samozřejmě namítat, že přírodní podmínky Česka nejsou pro fungování mnoha zdrojů obnovitelné energie ideální. Rakousko díky hornaté krajině hojně využívá energie z rychle tekoucích vodních toků, přímořské země s rozsáhlými nížinami jako Německo a Rakousko zase rychle vanoucích větrů. Říct, že „u nás to nejde” je pak sice nejjednodušší, ale rozhodně ne pravdivé.

Solárních panelů, větrných elektráren i elektráren využívající alternativní zdroje, jako jsou bioplyn ze zemědělského odpadu, bychom mohli mít násobně více, jak vyplývá například i z analýzy ČEZu. Dle kvalifikovaných odhadů by mohla energie z větrných elektráren teoreticky pokrýt až 31 % spotřeby elektřiny v Česku. Ještě větší část spotřeby by pak mohla zajišťovat elektřina vyrobená fotovoltaickými panely na střechách a fasádách domů či brownfieldech. 

Právě absence lokálních OZE pro výrobu energie je i jeden z důvodů, proč se cena za elektřinu v Česku vyšplhala v srpnu na nejvyšší příčku v Evropě. Jednoduše řečeno, čím méně budeme závislí na energii z fosilních paliv a především plynu z Ruska, tím méně cenu rozhodí jejich výpadek či omezené dodávky. Decentralizované zdroje energie jako fotovoltaické panely zásobující elektřinou a teplou vodou domácnosti jsou tomu dobrým příkladem. 

zdroj: vlastní

The post Česko zaspalo ve výstavbě obnovitelných zdrojů energie minimálně o 10 let first appeared on Hybrid.cz.