Československé vypořádání s nacisty bylo jedno z nejpřísnějších, přesto někteří trestu unikli

Po kapitulaci Německa v druhé světové válce stanuli nacističtí pohlaváři před Mezinárodním soudním tribunálem v Norimberku, ostatní pak před soudy přímo v zemích, kde zločiny spáchali. V Československu bylo dohromady odsouzeno 22 tisíc Němců. Mezi nimi i velitel koncentračního tábora v terezínské Malé pevnosti Heinricha Jöckela nebo německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank.