CESTA DO PRAVĚKU VI. - Doba halštatská

V dalším dílu našeho seriálu postoupíme do doby, kdy se na scéně objevuje nový materiál, nový kov - železo. Pro laiky je tato doba spjata ještě s jednou významnou událostí. Do české historie vstupují první Keltové.