Cesty do priestoru hudby

Pre väčšinu z nás je klavírna sonáta od Mozarta elegantnou postupnosťou nôt. Pre skladateľa a hudobného teoretika Dmitrija Tymoczka z Princetonskej univerzity a jeho kolegov je to cesta do...