ČNB cílí inflaci pomocí Matlabu

Nové verze produktů Matlab, Simulink, dSpace, Comsol Multiphysics a Witness představila společnost Humusoft, která tato řešení distribuuje na českém trhu.