Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ENVI(2020)0203_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Pondělí 3. února 2020, 15:00-18:30 Brusel Místnost: József Antall (4Q2) 3. února 2020, 15:00-16:30 1. Přijetí pořadu jednání 2. Výměna názorů s komisařem po vnitřní trh Thierrym Bretonem 3. února 2020, 16:30-17:45 3. Sdělení předsedy 4.... ...