Datová revoluce v biologii

„Všechny modely jsou špatné (ale některé jsou užitečné),“ napsal statistik George Box v roce 1979. Narážel na fakt, že pouze modely, od kosmologických rovnic po teorie lidského chování, se zdály být schopné konzistentně, i když nedokonale, vysvětlit svět kolem nás. Zdá se, že toto tvrzení postupně bere za své.