Dávný Mars krátce po vzniku kráteru Lomonosov zalily mega tsunami

Zdá se, že v minulosti byl Mars pokrytý spoustou vody • Vědci na něm zřejmě objevili pozůstatky hned dvou gigantických mega tsunami • Takové běsnění vody mohlo být vyvoláno dopadem velkého meteoritu