Dědictví revoluce 1848/49

"Revoluce roku 1848/49 byla vojensky pokořena a habsburská monarchie se nestala konstituční monarchií, české země zůstaly provincií velké centralizované říše", dočteme se v učebnici dějepisu. Přestože nebylo dosaženo všech politických maxim, které si liberální politici vytkli, revoluce z let 1848/1849 zanechala po sobě trvalé dědictví.