Děti dovedou sladit své smýšlení s chováním až od osmi let

Vývoj dětské osobnosti má své zákonitosti a jejich poznání může vést k vyšší efektivnosti výchovy a vzdělávání. Věk osmi let je mezníkem, kdy se mění vzájemný vztah mezi smýšlením a jednáním.