Děti našly místa pro výsadbu stromů, letos budou sázet

Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt organizace Čmelák, který zapojil děti do ozelenění měst a krajiny v Severních Čechách. Projekt ,,Děti a stromy - vyrosteme společně?" zapojil děti do nalezení míst pro výsadby stromů a keřů v jejich okolí. ,,S možností zapojit se do projektu jsme oslovili více než 400 mateřských, základních a středních... ...