DIAKONIE BROUMOV PROSÍ O POMOC !!!

Diakonie Broumov, sociální družstvo aktuálně z důvodu opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s bojem proti koronaviru nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost - má zavřená střediska a prodejny a také se potýká s nedostatkem zaměstnanců. Při běžné činnosti odvezeme měsíčně více než 450.000 kg použitého šatstva - umíte... ...