Digitální továrna 2.0 a technologická transformace ekonomiky

Součástí letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu je i druhý ročník úspěšné expozice Digitální továrna 2.0. Letošním tématem bude technologická transformace české ekonomiky. Už 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu proběhne letos v Brně od 8.11. do 12.11.

Pandemie čínského koronaviru ukázala, že digitalizace je nezbytností – nikdo dnes nepochybuje o užitečnosti home office a vzdálených připojení na firemní systémy. Nicméně průmysl obecně se nachází na bodu přechodu. Nestačí jen technologická znalost a schopnost vyrobit určitý komponent či ideálně finální výrobek. Klíčová je schopnost inteligentní práce s daty, a to jak s interními, tak externími.

Česká ekonomika je z velké míry spojena s průmyslovou výrobou, a proto je nyní na rozcestí. Digitální továrna 2.0 chce ukázat cestu, jak zvládnout technologickou transformaci spojenou s nástupem digitalizace. Snahou je, aby se Česká republika stala „laboratoří Evropy“, kde se nasazují, pilotují a úspěšně rozvíjejí nové technologie a s nimi spojené postupy průmyslové transformace vedoucí k vyšší efektivitě a ekologicky čistému průmyslu.

Český průmysl potřebuje změnu od tradičních průmyslových podniků k „technologickým pilotům“ evropské ekonomiky. Snahou expozice Digitální továrna 2.0 je tuto změnu rozběhnout. To vše v souladu s Národním plánem obnovy České republiky.

Digitální továrna 2.0 je zaměřena na:

  • hlubokou digitalizaci výroby, kde je firma chápána jako kyberfyzický systém řízený umělou inteligencí,
  • inteligentní práci s interními i externími daty,
  • kooperaci mezi zaměstnanci a umělou inteligencí a vzájemnou mezifiremní spolupráci probíhající digitálně,
  • předvedení prototypů chytrých autonomních strojů a zařízení,
  • využití blockchainu v průmyslu.

Uvedené přístupy by měly zajistit zvýšení podnikové efektivity o 25–30 %.

Expozice transformačních technologií

V rámci Digitální továrny 2.0 bude realizována prostorově propojená, tematicky strukturovaná expozice složená z ostrůvků vystavovatelů definujících jednotlivé komponenty digitální továrny. Firmy ukážou konkrétní případové studie ideálně s přímým propojením na aktivitu u referenčního výrobního subjektu. Připravovány jsou především tato témata: umělá inteligence ve výrobě, inteligentní robotika, nové firemní datové systémy, blockchain. Seznam vystavovatelů Digitální továrny 2.0 najdete ZDE. Na obrázku najdete vizualizaci celého letošního projektu.

Digitální stage

Digitální stage je prostor navazující na expozici transformačních technologií, ve kterém vystavovatelé odprezentují svá řešení a zajímavé případové studie. Aktivity na digitální stagi jsou paralelně vysílány online. Následně je vše zpracováno do archivu, který je přístupný i po skončení akce. Archiv z roku 2019 najdete ZDE. Partnerem vysílání je Elektrika.tv.

Konference „Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“

Druhý ročník mezinárodní konference se zaměří na otázku digitální transformace v pocovidové době a následné datové propojovaní firem vedoucí ke zvýšení efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce. Konference se bude věnovat definici strategických záměrů rozvoje ČR i případovým studiím o úspěšných řešeních a postupech. V rámci jednotlivých bloků budou představeny ty nejefektivnější nástroje a postupy v řešení problémových oblastí.

Účastníci budou mít také jedinečnou příležitost zapojit se do diskuse s klíčovými „hráči“ Průmyslu 4.0. Mezi řečníky nebudou chybět například Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny SIEMENS Česká republika, nebo Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Na otázku, zda budoucnost rozvoje České republiky spočívá v nové podobě průmyslu vzniklé kombinací expertních znalostí s novými technologiemi (umělá inteligence, digitální dvojčata, 5G sítě), bude odpovídat ředitel Technologické agentury ČR a náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro digitalizaci a inovace Petr Očko, který představí též možnosti financování transformačních projektů firem z Národního plánu obnovy.

Možnosti rozvoje dále nastíní a zhodnotí přední čeští ekonomové. Akce bude mezinárodní – důležitým panelistou bude např. Tilman Becker z Výzkumného a inovačního centra pro pokročilou průmyslovou výrobu. Konference se koná ve středu 10. listopadu.

GT Talks: 5G, průmysl 4.0 a digitální továrna 2.0

Jak se může Česká republika stát průmyslovou velmocí s pomocí nových technologií? Zbyněk Bolcek, Managing Partner Grant Thornton Advisory, a Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, vám v novém díle podcastu od Grant Thornton vysvětlí nejen principy fungování nových technologií, ale i způsoby, jak se již dnes tyto technologie využívají pro rozvoj ekonomiky. Naživo se bude o tématu diskutovat na MSV v rámci projektu Digitální továrna 2.0.

zdroj: tisková zpráva

The post Digitální továrna 2.0 a technologická transformace ekonomiky first appeared on Hybrid.cz.