Díry po kulkách a nápisy na fasádách. I 75 let po konci druhé světová války jsou v Opavě vidět její stopy

Od konce druhé světové války v pátek uplynulo přesně 75 let. I když se města od té doby výrazně proměnila, dodnes je možné najít stopy po osvobozovacích bojích. A nejde jen o díry po kulkách ve stěnách domů. Například v Opavě se dochovaly i nápisy na fasádách.