Domácí spektroskop

Pomocí papírové krabice, ruličky od toaletního papíru, lepicí pásky a starého cédéčka si tentokrát Michael sestrojí svůj domácí spektroskop. Spektroskop je zařízení, které umožňuje zjistit, z jakých látek se skládají nejrůznější předměty. Využívá skutečnosti, že různé prvky vyzařují různé světlo. Pokud určitou látku vložíme do plamene nebo jí necháme procházet elektrický proud, rozzáří se. Toto světlo se pak rozloží na jeho jednotlivé barevné složky a z něj můžeme zjistit prvky díky jasným čarám, které vidíme ve spektroskopu.