Dosušeno

Rok 2002. Vltava zaplavila střed Prahy. V karlínské Invalidovně bylo uloženo na 200 metrů krychlových archiválií. Díky zamražení promáčených svazků na minus 25 °C bylo možné získat čas k postupnému vysoušení a obnově dokumentů. Jako poslední k vysušení zbyly u nás právě historické svazky a archivní materiály Národního technického muzea. Ty totiž vyžadují naprosto individuální přístup.