Dyje – byla, je a bude

Jaké budou konkrétní dopady změněných klimatických podmínek na odtok z povodí, zabezpečenost vodních zdrojů, vodní režim krajiny a posléze na potřeby měnící se společnosti? Touto klíčovou otázkou v povodí Dyje se zabývá tým vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (dále CzechGlobe) ve spolupráci s řadou tuzemských i zahraničních institucí. Budoucnost přeje připraveným.