Elektromobil Volvo EX30: nejnižší uhlíková stopa

Volvo se při vývoji elektromobilu Volvo EX30 zaměřilo na emise vznikající během celého procesu výroby i životního cyklu vozu.

Plně elektrické Volvo EX30 během svého provozu neprodukuje žádné emise ve výfukových plynech, což není jediný aspekt, který přispívá ke snížení uhlíkové stopy. Dopad takovýchto vozů na kvalitu vzduchu může být velmi významný: například nový výzkum Univerzity Jižní Karolíny prokázal, že i malé navýšení počtu elektrických vozů na úkor těch se spalovacími motory může mít v dané oblasti přímý pozitivní vliv na snížení počtu lidí, kteří navštěvují pohotovost z důvodu astmatických záchvatů.

Nicméně pro snížení celkové uhlíkové stopy vozidla nestačí jen elektrifikace. Nezáleží pouze na vlastním provozu vozidla, ale také na tom, jakým způsobem se navrhuje, vyvíjí, vyrábí a přepravuje, přičemž všechny tyto kroky představují příležitosti k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.

SOUVISEJÍCÍ: Elektromobil Volvo EX30 posouvá bezpečnost ve městě na novou úroveň

„Naše nové Volvo EX30 představuje velký krok správným směrem k naplnění našich ambicí v oblasti udržitelnosti,“ uvedl Anders Kärrberg, náš globální ředitel pro udržitelnost. „Do roku 2025 je naším cílem snížení celkových emisí CO2 na vůz ve srovnání s rokem 2018 o 40 %, čehož chceme dosáhnout 50% snížením celkových emisí ve výfukových plynech a 25% snížením emisí v rámci všech našich operací, získávání nerostných surovin a dodavatelského řetězce – to vše nám pomůže dosáhnout našeho cíle stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.“

Všude kolem jsou recyklované materiály

Automobilce Volvo se podařilo snížit uhlíkovou stopu vozu Volvo EX30 na 75 % hodnoty našich současných elektrických modelů. Například díky tomu, že při výrobě malého vozu je nutné vyrobit menší množství materiálu. Hliník a ocel představují dva hlavní zdroje emisí CO2 vznikajících při výrobě.

Proto Volvo při stavbě nového malého SUV používá méně oceli a hliníku. Spousta využívaných materiálů je navíc recyklovaná. Přibližně čtvrtina veškerého hliníku použitého při stavbě vozu je tvořena recyklovaným materiálem a současně přibližně 17 % oceli využité ve voze Volvo EX30 pochází z recyklace, čímž se dále snižuje škodlivý dopad výroby těchto materiálů na životní prostředí.

Tento přístup se promítá i dovnitř, protože nejudržitelnější komponent je ten, který neexistuje. S využitím optimalizace jako hlavního principu při tvorbě udržitelného designu se designérům Volvo podařilo spojit více funkcí v interiéru modelu Volvo EX30 do jednoho komponentu. Díky tomu bylo možné snížit počet součástek v kabině vozu, aniž by došlo ke kompromisům na funkčnosti.

Dalším aspektem přispívajícím k udržitelnějšímu způsobu vytváření nových vozů je materiál, ze kterého jsou tyto vozy vyrobeny. Přibližně 17 % všech plastů ve voze, od komponentů v interiéru až po nárazníky, pochází z recyklace, což je zatím nejvyšší procentuální podíl ze všech vozů Volvo.

Další krok k dosažení klimatické neutrality

Dalšími klíčovými oblastmi s potenciálem snižování emisí jsou výroba a dodavatelský řetězec, kde lze například využít jako zdroj energie čistou elektřinu. Volvo EX30 bylo vyrobeno v továrně, která je napájena klimaticky neutrální energií zahrnující 100% klimaticky neutrální elektřinu.

Co se týče dodavatelského řetězce, v rámci tohoto vozu spolupracuje Volvo s dodavateli první úrovně, z nichž se 95 % zavázalo, že budou ve své výrobě do roku 2025 využívat 100% obnovitelné energie, přičemž mnoho z nich tohoto cíle již dosáhlo. To odráží ambici automobilky neomezovat se „jen“ na snižování emisí v rámci našich vlastních operací, ale zaměřit se také na povzbuzování našich partnerů napříč naším širokým dodavatelským řetězcem, aby jednali stejným způsobem.

Výrobní proces vozu Volvo EX30 byl zefektivněn hned v několika směrech. To například znamená, že dochází během výroby k dosud nejvyšší míře využití materiálů v lisovaných dílech karoserie.

I nadále se Volvo soustředí na řešení problémů týkajících se dohledatelnosti původu materiálů. Při výrobě soustav akumulátorů pro Volvo EX30 využívá zavedenou technologii blockchain, která pomáhá sledovat cestu kritických surovin, mezi něž patří lithium, mangan, kobalt, grafit a nikl.

Chytřejší a udržitelnější materiály

V kabině vozu používá Volvo širokou skálu recyklovaných a obnovitelných materiálů, z nichž jsou vyrobena sedadla, palubní deska nebo dekorativní obložení dveří. Do této skupiny patří materiály, jako jsou džínovina, len a směs s podílem vlny, která obsahuje přibližně 70 % recyklovaného polyesteru. Skvělým příkladem využití materiálů chytřejšími a udržitelnějšími způsoby je dekorativní obložení Denim.

K vytvoření dekorativního obložení interiéru Denim využívá Volvo vlákna, která by se jinak stala odpadním produktem procesu recyklace džínoviny. Po dokončení procesu recyklace džínoviny se ořezaná vlákna zkroutí do příze a dlouhá vlákna se spojí. Krátká vlákna nicméně obvykle odpadnou a jsou na vyhození. Právě ta Volvo využije.

Zmenšování bez kompromisů

Na základě všech uvedených postupů vznikne vůz, který se může pochlubit emisemi CO2 tzv. od kolébky až k bráně v odhadovaném množství 18 tun. Vyjádření od kolébky až k bráně vyjadřuje množství emisí CO2 vzniklých od těžby surových materiálů až po dodání vozu k autorizovanému partnerovi pro prodej, tedy do chvíle, než je zahájen provoz vozu.

Volvo EX30 je navíc navrženo tak, aby ho bylo na konci jeho životního cyklu z 95 % možné znovu využít, a to v podobě recyklace materiálů a získání energie z toho, co nelze opětovně využít.

Nové Volvo EX30 bude představeno 7. června a ještě ten den bude v České republice možné zadávat objednávky.

zdroj: tisková zpráva

The post Elektromobil Volvo EX30: nejnižší uhlíková stopa first appeared on Hybrid.cz.