Elity střední Evropy v halštatu a laténu (1)

Sociální systém, který umožňoval obživu elit, se nazývá ekonomika prestižního zboží. Má se za to, že si příslušníci elit vynutili právo být jedinými příjemci luxusního zboží produkovaného vně systému.