Epidemiologická kalkulačka: Zkuste si průběhy epidemie koronaviru při různých opatřeních

Jak bude probíhat epidemie koronaviru na našem území? Tuto otázku si klade nejen laická, ale i odborná veřejnost. Odpověď však není jednoduchá, neboť v dalším vývoji bude hrát zásadní roli několik parametrů. Jejich vliv můžete zkoumat pomocí Epidemiologické kalkulačky, kterou publikovala na svém ...