Etnomuzikolog Leoš Janáček

Skladatel Leoš Janáček (3.7.1854-12.8.1928) patří k nejvýraznějším představitelům české potažmo evropské hudby 20. století. Rodák z Hukvald ležících na severovýchodní Moravě se z plejády ostatních tvůrců vymykal svým soustavným zájmem o lidovou kulturu a její projevy v hudebním a pěveckém folklóru.