EU: Komise vydala pokyny pro nakládání s odpadem

Evropská komise vydala pokyny pro členské státy týkající se nakládání s odpadem, které by měly pomoci zvládnout současnou složitou situaci způsobenou šířením koronaviru. Komise si je vědoma tlaku na tento sektor způsobeného nárůstem odpadu z domácností a zdravotnických zařízení. Pokyny se proto zaměřují na tři oblasti, a to na zpracování městského odpadu,... ...