EU plánuje masivní podporu solárů a zateplování

Do tří let dvojnásobný výkon solárních elektráren a zrychlení tempa renovace budov. To jsou klíčové cíle strategie REPowerEU Evropské komise, které dnes představí jako řešení nezávislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska a současně i problému změn klimatu.

Právě tato řešení mohou přinést evropským spotřebitelům energie za dostupné ceny bez odlivu desítek miliard euro na východ. Svaz moderní energetiky, CZ Biom a Budovy21 evropskou strategii vítají, pomůže podle nich posílit energetickou bezpečnost i v Česku.

“Od prvního dne, kdy ruské tanky překročily ukrajinskou hranici, zaplatily evropské státy za dovoz Putinova plynu a ropy přes 50 miliard EUR. Potřebujeme proto umožnit rychlou výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Za slunce a vítr Evropu nikdo nebude nutit platit v rublech. Komise proto navrhuje zjednodušení povolovacích procesů, které urychlí výstavbu solárních a větrných elektráren nebo povinnost umístit solární panely na vhodné veřejné budovy. Česko může během tohoto desetiletí přispět k energetické svobodě instalací více než 10 tisíc megawattů solárních panelů a přes 1 tisíc megawattů větrných turbín,” hodnotí očekávaný plán Evropské komise Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nespotřebujeme. Díky kvalitně zateplenému domu s těsnícími okny ušetříte na energiích desítky tisíc korun ročně. Majitelé rodinných domků ale potřebují s těmito úpravami pomoct. Stát by jim měl nabídnout zvýhodněné úvěry na renovace, podpořit kvalitní poradenství pro přípravu projektů, a hlavně všem zájemcům jednoduše vysvětlit, jak na to,“ komentuje tuto část návrhu Petr Holub, ředitel společnosti Budovy21 a dodává:

„Pokud se tempo renovací zvýší 2-3x, dokážeme v celém Česku ušetřit do roku 2030 až 1,8 mld. kubíku zemního plynu ročně. Což je pro představu téměř polovina kapacity našich plynových zásobníků. A to není zrovna málo.

“Další klíčovou oblastí strategie REPowerEU je cíl pro produkci biometanu, který by mohl v Evropě prostřednictvím 35 miliard kubíků bioplynu nahradit až pětinu ruského plynu. Z odpadů a udržitelně pěstované biomasy může Česko vyrobit 1,3 mld. kubíků biometanu. Nejen, že tím nahradíme zemní plyn v energetice, ale podpoříme také pomocí organických zbytků náhradu části minerálních hnojiv pro zemědělství,” dodává Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom.

Hlavní výzvy z očekávaného návrhu REPowerEU:

Více zelené energie:

  • Komise podle dostupných informací navrhne zvýšení podílu zelené energie na 45 % do roku 2030

Fotovoltaika na každou vhodnou střechu

  • Jedním z hlavních nástrojů pro jeho naplnění má být masivní rozšíření solárních elektráren například na všech vhodných střechách. Do pěti let by měl výkon solárních elektráren narůst na dvojnásobek, tedy na 300 gigawattů (GW). Do konce desetiletí má Evropská komise v plánu dosáhnout 500 GW fotovoltaik instalovaných v Evropě
  • Rozvoj solární energetiky chce podpořit například pomocí podpůrných programů, které umožní instalaci fotovoltaických panelů na všechny vhodné střechy veřejných budov. Podle uniklých informací může být ve hře také návrh na „zavedení povinnosti osadit soláry na všechny nové budovy a všechny stávající budovy třídy energetické náročnosti D a horší“

Rychlejší výstavba obnovitelných zdrojů

  • Komise chce také urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Členské státy budou muset vybrat tzv. „go-to“ zóny, ve kterých půjde díky zjednodušení povolovacích procesů snadno realizovat nové projekty obnovitelných zdrojů energie

Zvýšení ambice pro renovace budov

  • Komise navrhuje krátkodobě dosažitelné úspory pomocí komunikační kampaně a poradenství a strukturální snížení spotřeby pomocí investic do stavebních a technologických opatření. Pro dosažení těchto úspor navrhuje dále zvýšit povinné roční úspory v balíčku Fit for 55 (konkrétně v čl. 8 směrnice o energetické účinnosti) na 2 %. Původně bylo navrženo navýšení na 1,5 % z dnešních 0,8 %

Zrychlení zelených plynů

  • Evropa chce mít 10 milionů tun domácího zeleného vodíku a dalších 10 milionů tun má získat z dovozů. Počítá se i s výrobou domácího biometanu, který by mohl v Evropě prostřednictvím produkce 35 miliard kubíků bioplynu nahradit až pětinu ruského plynu

zdroj: tisková zpráva

The post EU plánuje masivní podporu solárů a zateplování first appeared on Hybrid.cz.