Evropa má Plán pro dosažení oběhového hospodářství. Množství zbytkového směsného odpadu má klesnout na polovinu

Evropská komise minulý týden představila plán na snížení spotřeby přírodních surovin v EU: Akční plán pro oběhové hospodářství [1]. Ten byl schválen jako součást tzv. Evropské zelené dohody a navrhuje stanovit cíle pro "snížení celkového množství a vlivů spotřeby surovin". V Akčním plánu se Evropská komise zavazuje: Do roku 2022 navrhnout nová... ...