Evropská unie proti výrobcům mobilů: chce znovu snadno vyměnitelné baterie!

Po standardizaci konektorů mobilních zařízení na USB-C přichází v rámci EU i tolik potřebná standardizace pro baterie.

Evropský parlament Parlament dosáhl předběžné dohody o revizi pravidel EU týkajících se baterií. Dohodnutá pravidla se budou vztahovat na celý životní cyklus baterií, od návrhu až po ukončení životnosti, a budou platit pro všechny typy baterií prodávaných v EU: přenosné baterie, baterie SLI (dodávající energii pro startování, osvětlení nebo zapalování vozidel), baterie pro lehké dopravní prostředky (dodávající energii pro pohon kolových vozidel, jako jsou elektrické skútry a jízdní kola), baterie pro elektrická vozidla a průmyslové baterie.

SOUVISEJÍCÍ: Stellantis bude nakupovat kobalt a nikl pro baterie z Austrálie

Vyjednavači se dohodli na přísnějších požadavcích, aby baterie byly udržitelnější, výkonnější a odolnější. Podle dohody bude u baterií pro elektromobily, baterií pro lehké dopravní prostředky a dobíjecích průmyslových baterií s kapacitou nad 2 kWh povinná deklarace a štítek uhlíkové stopy.

Tři a půl roku po vstupu právních předpisů v platnost musí být přenosné baterie ve spotřebičích navrženy tak, aby je spotřebitelé mohli sami snadno vyjmout a vyměnit. To znamená, že mobily budou mít opět snadno vyměnitelnou baterii!

Pro lepší informovanost spotřebitelů budou baterie od roku 2027 opatřeny štítky a QR kódy s informacemi týkajícími se jejich kapacity, výkonu, životnosti, chemického složení a také symbolem „tříděného sběru“. Baterie pro lehké dopravní prostředky, průmyslové baterie s kapacitou nad 2 kWh a baterie pro elektromobily budou muset mít také „digitální pas“ obsahující informace o modelu baterie a také informace specifické pro jednotlivé baterie a jejich použití.

Další opatření, která nařízení předpokládá:

  • Cíle sběru jsou stanoveny na 45 % do roku 2023, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030 pro přenosné baterie a na 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031 pro baterie lehkých dopravních prostředků;
  • Minimální množství zpětně získaného kobaltu (16 %), olova (85 %), lithia (6 %) a niklu (6 %) z výrobního a spotřebitelského odpadu musí být znovu použito v nových bateriích; pro kobalt, měď, nikl a olovo chce EU od roku 2026 stanovit 90% míru recyklace.
  • Všechny odpadní baterie z LMT, EV, SLI a průmyslové baterie musí být sbírány bezplatně pro koncové uživatele bez ohledu na jejich povahu, chemické složení, stav, značku nebo původ;
  • Recyklátoři budou muset každoročně podávat zprávy o množství baterií, které zpracovávají a recyklují, a o míře recyklace jednotlivých vytěžených materiálů. Povinností bude také měřit účinnost svých recyklačních procesů.
  • Výrobci budou muset do roku 2026 zvýšit počet sebraných přenosných baterií o 45 % a do roku 2030 o 70 %.
  • Vývoz použitých baterií mimo EU bude povolen pouze v případě, že postup příjemce při nakládání s bateriemi splňuje požadavky EU.

Do 31. prosince 2030 Komise posoudí, zda také postupně ukončit používání nenabíjecích přenosných baterií obecného použití. Dohodnutá opatření mají být pro spotřebitele velmi přínosná: baterie budou dobře funkční, bezpečnější a snadněji vyjímatelné. Celkovým cílem je vybudovat silnější recyklační průmysl EU, zejména v oblasti lithia, a konkurenceschopné průmyslové odvětví jako celek, což je v nadcházejících desetiletích klíčové pro energetickou transformaci a strategickou autonomii Evropy. Nová opatření by se mohla stát měřítkem pro celý světový trh s bateriemi.

zdroj: tisková zpráva

The post Evropská unie proti výrobcům mobilů: chce znovu snadno vyměnitelné baterie! first appeared on Hybrid.cz.