Evropský Mistral Large v novém chatbotovi je fakt dobrý. Rozumí česky, zvládne matematiku, programování a je rychlý

Francozuské studio Mistral vrací Evropu do boje o AI • Nový chatbot Le Chat s modelem Mistral Large je rychlý • Rozumí česky, umí programovat, ale zatím chybí podpora příloh