Evropští astronomové pořídili fotografie 42 planetek hlavního pásu. Většinu vidíme takto poprvé

Přístroj SPHERE získal podrobné snímky 42 planetek z hlavního pásu • Na studii se podíleli i čeští vědci • Dosud jsme znali podrobně jen tři planetky z hlavního pásu, které navštívily kosmické sondy