Fair trade: zaměřeno na spravedlivý obchod

Aktivita fair trade je synonymem spravedlivého obchodu. Idea, která stojí za celkovým konceptem fair trade produktů, je založená především na budování férových vztahů mezi dodavateli z Afriky a dalších znevýhodněných oblastí a vybranými obchodními řetězci, které se chtějí podílet na pomoci chudým farmářům.