Fejeton Rudolfa Křesťana: Tak trochu obráceně

Obraz Whistlerova Matka na americké známce z roku 1934Mateřské znamínko mám po otci, uvedl jsem v roce 1969 ve své první knížce Kos a kosínus. Ilustroval ji Vladimír Renčín. Pocházel ze smíšeného manželství a jeho mateřštinou (vzato doslovně od matky) byla němčina – tedy po mamince, milé paní, kterou jsem měl možnost poznat.