Firma doplatila na nedbalost při nakládání se stavebním odpadem

Za porušení zákona o odpadech v rámci stavebních prací na území Královehradeckého kraje uložila Česká inspekce životního prostředí společnosti ATM CZ pokutu ve výši 120 tisíc korun. Společnost se proti rozhodnutí inspekce neodvolala a rozhodnutí tak dne 24. 3. 2022 nabylo právní moci. Firma ATM CZ, která se zabývá demolicí, stabilizací zemin, frézování... ...