Fotografie v kostce

Příběh záznamu světelných obrazů, jejich princip a rozdíl mezi chemickou a elektronickou fotografií. Pokud to bude možné, pokusíme se vyrobit světlocitlivou vrstvu v domácích podmínkách.