Fytohormony regulují růst rostlin

Nejen živočichové, ale i rostliny, mají hormony, které se, zjednodušeně řečeno, účastní na regulaci růstu a vývoje rostlin. V laboratoři hormonálních regulací Ústavu experimentální botaniky se věnují právě výzkumu těchto fytohormonů, zejména pak auxinům a cytokininům.