Fytoremediace neboli ozdravění rostlinami

Jak fytoremediace funguje a u jakého druhu znečištění se používá? Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze se podílí na výzkumu a využití zajímavého způsobu čištění nebezpečně kontaminovaného prostředí právě pomocí rostlin.