Gamburcevovo pohoří je klíčem k pochopení mnohého

Pod kilometry antarktického ledu se skrývají tajemství, která zajímají nejen geology ale i klimatology, protože jim mohou přinést spoustu jedinečných informací o klimatu v dávné minulosti naší Země