Genová terapie v boji s rakovinou uzlin

Ve Fakultní nemocnici Brno byla podána genová terapie teprve devítileté pacientce, která trpí Burkittovým lymfomem, běžná chemoterapie u ní selhala. Pokud se vyléčí, stane se nadějí pro několik desítek dětských pacientů, kteří se u nás s touto chorobou léčí. Burkittův lymfom je velmi agresivní nádorové onemocnění lymfatického systému, které vzniká přesunem (translokací) genu c-myc z