29 článků z NEDĚLE 3.3.2019

Africká veľmoc: Modernizácia ozbrojených síl Alžírska

Alžírsko disponuje ozbrojenými silami, ktoré je možno považovať za najmodernejšie, prípadne aj za najsilnejšie na africkom kontinente. Nominálny hrubý domáci produkt Alžírska (vo výške 188 mld. USD) je pritom podľa zdrojov Medzinárodného menového fondu za rok 2018 zhruba aritmetickým priemerom HDP Česka a SR.

Injekce umožňuje vidět v infračerveném světle

Myši s vylepšenou sítnicí o fotoreceptorové nanočástice přeměňující vysokoenergetické fotony začaly vidět v NIR spektru, které je pro ostatní savce za hranicí viditelnosti. Normální zrak zůstal pokusným zvířatům zachován a neblahé účinky zákroku vědci na svých super-myších nepozorovali.