60 článků z PONDĚLÍ 25.2.2019

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. podpoří Klub českých turistů

Olomouc: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. uzavřely závazné Memorandum s Klubem českých turistů o podpoře značení turistických stezek. Dohoda, která má platit následující dva roky, mimo jiné přislíbila turistům částku padesát tisíc korun na opravu turistických značek. Memorandum s Klubem českých turistů je ujednáním o vzájemné spolupráci v podpoře......

Clonná obnova borovice zatím není běžná, má však dobrý vliv na vitalitu a dřevo

Borovice lesní je v různých oblastech vysazována a pěstována pro svoji značnou toleranci vůči stresu suchem i dalšími nepříznivými faktory...Přesto i ona je ohrožena v některých místech klimatickými extrémy do té míry, že může dojít v případě nevhodného hospodaření až k degradaci lesního prostředí. Lesnický výzkum proto hledá řešení, jaké vhodné... ...

Implementation and Delivery of the Sustainable Development Goals (SDGs)

On 27 February DEVE and ENVI will vote on the above draft report. The SDGs are a key driver of the ongoing UN reform and of major transformations of longer-term policy planning in many countries worldwide. DEVE and ENVI have decided to cooperate more closely on SDGs to make Parliament's voice heard at a time when multilateral cooperation for people, the planet and prosperity - for climate... ...

Inspektoři ČIŽP kontrolovali provozovatele restaurací a penzionů na Šumavě, 45 % kontrolovaných porušilo zákon

Téměř polovina kontrolovaných subjektů porušila zákon. Taková je bilance kontrol, při nichž inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2018 prověřovali, jak restaurace a ubytovací zařízení v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v Národním parku Šumava nakládají s odpadními vodami. Inspektoři z oddělení ochrany vod provedli celkem 65... ...

Jak dosáhnout evropských recyklačních cílů? Cesty k jejich naplnění aktivně hledá i společnost Plastic Union, nový člen ČAOH

Ekologickým inovacím v oblasti recyklace plastových komunálních odpadů se necelé dva roky věnuje skupina společností Plastic Union. Ta v roce 2018 vstoupila do České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje mnoho dalších recyklačních firem. Asociace je jedním z nejhlasitějších zastánců konkrétních nástrojů na podporu skutečné finální recyklace. ... ...

V Praze se meziročně sesbíralo téměř dvojnásobné množství kovových obalů

Šedě zbarvené kontejnery se v ulicích metropole poprvé objevily v roce 2013. Zhruba rok trvající pilotní projekt byl zaměřen pouze na sběr nápojových plechovek. Projekt recyklace kovových obalů odstartoval v polovině roku 2016. Za tu dobu se jich sesbíralo přes 427 tun. Zatímco v roce 2017 Pražané vytřídili 143, 5 tuny kovových obalů, loni to bylo bezmála 262...

Zatajování studií o nepříznivých dopadech pesticidů, GMOs, nebo éček je konec

V pondělí 11. února byla v rámci trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady přijata provizorní dohoda revize Obecného potravinového práva v EU. Českou stopu do ní otiskl europoslanec Pavel Poc, který byl jejím stínovým zpravodajem za frakci Socialistů a demokratů. Byla to právě jeho frakce, která požádala na plenárním hlasování o mandát k vyjednávání...

Dveře do vesmíru budou v Brně dokořán

Ve druhém největším městě České republiky bude na začátku března skutečně hodně živo. Začíná tam totiž soubor akcí pojmenovaný Brno Space Days 2019 aneb Dny jihomoravské kosmonautiky. V jejich rámci jsou připraveny akce různého druhu - od výstav, přes semináře, přednášky, tiskové konference až po soutěže. Kompletní harmonogram všech akcí najdete na webu...