78 článků ze STŘEDY 11.12.2019

Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích

Pilotním projektem Fóra o prosazování v 15 zúčastněných zemích bylo zjištěno, že 12% kontrolovaných výrobků obsahuje látky SVHC. Většina dodavatelů (88%) předává spotřebitelům nedostačující informace (zveřejněno ECHA 18. 11. 2019). Výsledky pilotního projektu Fóra ukazují, že společnosti dodávající výrobky spotřebitelům musí zlepšit své znalosti o......